Організаційне консультування

Однією з головних задач сучасного менеджменту підприємства є створення системи ефективного управління операційними процесами.

Очевидно, що така система не може функціонувати без оптимальної організаційної структури, що є сукупністю взаємодіючих ланок, спрямованих на цілісну діяльність і розвиток організації. Така структура дає можливість підприємству здійснювати найбільш раціональну взаємодію з зовнішнім і внутрішнім середовищем, найбільш ефективно досягати поставлених цілей, виходячи із загальної стратегії організації.

Структура управління повинна відповідати загальним принципам менеджменту, в тому числі відповідати цілям і задачам підприємства, забезпечувати оптимальний розподіл праці, бути адекватною щодо умов внутрішнього і зовнішнього середовища.

Найбільш раціональним представляється розподіл структур управління на два основних типи: механістичний, що включає формалізовані, бюрократичні структури, застосовувані в організаціях, що працюють в усталених стабільних умовах, і органічний — адаптивні гнучкі структури, придатні для здійснення управління в умовах нововведень і невизначеності зовнішнього середовища.

Організаційна структура-це схема, на якій вказані підрозділи і взаємозв’язки між ними. Вона повинна відображати логіку функціонування організації та відповідати стратегічним напрямкам її розвитку.

Доцільність використання даної послуги:

— у співробітників немає чіткого розуміння того, хто і за що несе відповідальність
— взаємозв’язки між підрозділами і окремими співробітниками не оптимальні, існують зони «безвідповідальності» або дублювання
— ефективність функціональних процесів не дозволяє попереджати негативні результати і удосконалювати діяльність
— структура організації не відображає реальних процесів її функціонування — відмінність в адміністративному та функціональному підпорядкуванні призводить до накладок і конфліктів

Зміст і процедура консультування

Оптимізація організаційної структури Компанії передбачає послідовне виконання наступних кроків:
— Експрес-аналіз потреб в консультуванні.
— Діагностика діючих структур організації (організаційної, функціональної, інформаційної, кадрової).
— Формування стратегії розвитку.
— Реорганізація бізнес-процесів (напрямів діяльності).
— Реорганізація ключових функцій управління.
— Реорганізація структури управління компанією.
Навчання персоналу.
— Впровадження змін.