Стратегічний менеджмент

Стратегічне управління — це запорука послідовного, структурного та ефективного розвитку компанії. На кожному етапі роботи консультанти компанії «Apercon» розвивають стратегічне мислення керівників і готують підприємство до нового бізнес-масштабу.

Стратегія являє собою узагальнену модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей. Цілі — це ключові результати, до яких прагне підприємство у своїй діяльності. Ставлячи певні цілі, керівництво формулює ті головні орієнтири, на яких повинна бути сфокусована вся діяльність підприємства та його колективу. Щоб ефективно працювати, менеджери ставлять перед підприємством (організацією) конкретні, вимірні, доречні, стимулюючі цілі на певний період часу. Вироблення ефективних цілей посилює спонукальні мотиви, встановлює чіткі орієнтири діяльності та створює ясну картину очікуваних результатів.

До типових відносяться цілі, пов’язані з досягненням частки даного підприємства на ринку, зростанням обсягу бізнесу, його прибутковістю, рентабельністю та іншими характеристиками.

Вибір стратегії здійснює керівництво підприємства на основі аналізу ключових факторів, що характеризують її стан і зовнішнє середовище, портфеля продукції, а також характеру і сутності реалізованих стратегій. Єдиної стратегії не існує. Кожна компанія унікальна, процес вироблення стратегії специфічний, т.к. як залежить від позиції на ринку, динаміки розвитку, ресурсів, поведінки конкурентів, споживчих властивостей товару чи послуг, стану економіки, культурного середовища і ін. В той же час є основоположні моменти, що дозволяють виділити про деякі узагальнених принципах вироблення стратегії діяльності компанії. З ключових факторів, що впливають на вибір стратегії, є, перш за все, дослідження сильних і слабких сторін діяльності компанії.

Якщо уявити систему стратегічних цілей у вигляді структурованої ланцюжка, то на вищому рівні ієрархії перебуватиме бачення, а на самому нижчому рівні — система показників, яка описувала бачення в кількісних категоріях.

  1. Аналіз підприємства і зовнішнього середовища: Факторний аналіз — SWOT-аналіз — Аналіз ризиків — Аналіз сценаріїв розвитку підприємства.
  2. Формування стратегії: Бачення — Цільові установки — Економічна модель — Проектна сесія — Ділові та функціональні стратегії — План реалізації програм.

На кожному етапі розробки стратегії здійснюється регулярний моніторинг (контроль, коректування, планування, управління).

В ході розробки та впровадження стратегії консультанти компанії «Apercon» виступають в ролі бізнес-партнерів керівника підприємства, як повноправні учасники управлінської команди. Найбільш важливі рішення спільно моделюються, при цьому команда стратегів розглядає можливі наслідки для організації в цілому і зовнішньої ринкової позиції підприємства. У тому випадку, якщо воно відповідає прийнятим критеріям і цілям — стратегія впроваджується в життя.

Стратегічне управління — це запорука послідовного, структурного та ефективного розвитку компанії. На кожному етапі роботи консультанти компанії «Apercon» розвивають стратегічне мислення керівників і готують підприємство до нового бізнес-масштабу.


  • визначення реальної позиції підприємства на ринку і прогнозування її змін;
  • формулювання принципів ділової поведінки компанії / групи компаній;
  • створення стратегічної моделі розвитку;
  • знаходження ключових факторів успіху (КФУ);
  • написання стратегічного сценарію і створення стратегічного плану розвитку підприємства або окремих напрямків бізнесу.